Zakelijke verzekering

regelen wij ook voor u
Bekijk ons aanbod

Bekijk een belangrijk deel ons verzekeringsaanbod

Bedrijfsgebouw

Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loopt u risico op schades die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze risico’s van u overneemt. De verzekering dekt schade aan of het verlies van het bedrijfsgebouw dat wordt verzekerd, tot maximaal het verzekerd bedrag. Deze verzekering is voor eigenaren van bedrijfsgebouwen. Hierbij kunt u onder andere denken aan kantoor- en praktijkruimtes, winkels, opslagruimtes en panden met een industriële bestemming.

Inventaris/goederen

Deze verzekering dekt schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan uw goederen en inventaris. Inventaris zijn de spullen die u gebruikt voor de inrichting van uw bedrijf, instelling of kantoor. En de goederen zijn bijvoorbeeld grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten in uw bedrijf. Als u huurder bent van het gebouw waarin het bedrijf gehuisvest is, dan kan deze verzekering ook schade aan het huurdersbelang verzekeren. Het gaat hierbij om zaken die je voor eigen rekening aan het huurpand aanbrengt. Hierbij kunt u onder andere denken aan verwarming, keuken en beveiligingsinstallaties of betimmeringen.

Aansprakelijkheid

Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en/of uw medewerkers voor het beschadigen van goederen van derden en het toebrengen van letsel, inclusief de gevolgschade. Ook productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid kunnen meeverzekerd worden.

Motorrijtuigen

In het verkeer loopt u veel risico’s. Risico’s die tot schade kunnen leiden en waarbij de kosten hoog op kunnen lopen. Dan is het fijn te weten dat u goed verzekerd bent. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit, een WAM verzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoed de schade die u met uw motorrijtuig toebrengt aan een derde. Naast de WA dekking kunt u ook kiezen voor een Beperkt Casco of Volledig Casco (allrisk) dekking. Deze dekkingen zijn gemakkelijk uit te breiden met bijvoorbeeld schade inzittende verzekeringen, verhaalsrechtsbijstand. Zo kiest u gemakkelijk de dekking die het beste bij u en uw motorrijtuig past.

Rechtsbijstand

U krijgt deskundige rechtsbijstand, afhankelijk van de gekozen optie(s), wanneer u te maken krijgt met conflicten over onder andere arbeidsrecht, bedrijfspanden, verzekeringen, verkeersongevallen, vergunningen, afspraken met leveranciers, afnemers die niet betalen en het verhalen van je schade op derden.

Bedrijfsschade

Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade, hebt u even geen inkomsten meer. De vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt uw misgelopen nettowinst, de vaste kosten en/of de extra kosten voor bijvoorbeeld vervangende apparatuur. Deze verzekering is vooral interessant voor bedrijven die voor hun omzet sterk afhankelijk zijn van hun bedrijfsmiddelen, een bepaalde toeleverancier of een nabije publiekstrekker.

Milieuschade

De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Hiervoor bestaat een wettelijke saneringsplicht. In de Wet milieubeheer stelt de overheid strenge milieueisen. Toch is schade aan het milieu niet altijd te voorkomen, hoeveel voorzorgsmaatregelen u ook neemt. Op grond van de Wet milieubeheer bent u verplicht elke verontreiniging te (laten) saneren. En dat kan flink in de papieren lopen. Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen lopen meer milieurisico’s dan andere bedrijven. Maar ook schoonmaakmiddelen, bepaalde kunststoffen en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Daarom is een milieuschadeverzekering nuttig.

Arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt u als ondernemer een inkomen als u door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunt werken. De hoogte van het verzekerd bedrag is afhankelijk van uw inkomen, de leefsituatie en uw uitgaven patroon. De verzekering moet de gehele looptijd passend zijn, bijvoorbeeld als de verzekeringnemer kinderen krijgt of andere vaste lasten krijgt door het kopen van een huis of een bedrijfspand. Het eigen risico is afhankelijk van hoe lang u bij arbeidsongeschiktheid zonder uitkering uw vaste uitgaven kan betalen door bijvoorbeeld spaargeld of het inkomen van een partner te gebruiken.

Verzuim

De Verzuimverzekering vergoedt de eerste 2 jaar de loonkosten van zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. En ondersteunt u als werkgever bij het verkorten en voorkomen van verzuim. Met de uitbreidingsmodules Verzuimbegeleiding en juridische dienstverlening neemt de verzuimverzekering u werk uit handen. Deze verzekering is voor werkgevers die het financiële risico of risico voor de bedrijfscontinuïteit niet kunnen of willen dragen. Naast de loondoorbetaling valt ook (productie)capaciteit weg en/of moet deze ingevuld worden (extra kosten).

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak!

(0341) 36 00 69

info@adviesburo-spek.nl

Mennestraat 42, Putten